Stichting Paardensport Avereest
Manege "De Diamanthal" is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Stichting Paardensport Avereest, kortweg SPA.
Het doel van de stichting is:
-Het bevorderen van de plaatselijke paardensport, in welke vorm dan ook.
-Het verrichten van alle verdere handelingen die met bovenstaand punt in ruimste zin verband houden of daartoe   bevordelijk kunnen zijn.

Vier plaatselijke verenigingen participeren in de SPA:

  • Landelijke Rijvereniging Avereest, e.o.
  • Ponyclub Avereest
  • Menvereniging De Reestlandkoetsiers
  • Friezengroep Nemo's Bern
Eén bestuurslid van elk van deze vier verenigingen is door hun vereniging afgevaardigd.
Samen vormen zij de Raad van Toezicht van de SPA.

De Raad van Toezicht:
Naam Telefoon Afgevaardigde van
Sonja Rasenberg 06 - 81438861 PC Avereest
Gerrit Boterman 06 - 12969869 MV De Reestlandkoetsiers
Chantal Wessels
LR Avereest
Ger Boersma 0523 - 638116 FG Nemo's Bern

De dagelijkse gang van zaken, administratief, organisatorisch en uitvoerend berust bij het SPA bestuur.
Alle bestuursleden hebben zitting op persoonlijke titel, dus niet namens een vereniging.
 
Het SPA bestuur:
Functie Naam Tefefoon Verantwoordelijk voor
Voorzitter (waarnemend) Aad van Wijngaarden 06 - 21203002 Algemene zaken, PR
Penningmeester Vacant
financiën, vergunningen
Secretaris Elske Groen 0523 - 613880 correspondentie, nieuwsbrief
Lid Gerrit Bakker 06 - 30502460 bouwtechnische zaken, paardemarkt
Lid Alies van de Weide 0523 - 610390 horeca, schoonmaak
Lid Anno Zagers +49 172 8400876 agenda beheer, website, sleutelverhuur
Lid Vacant
Stichting Paardensport Avereest.

info@diamanthal.nl
K.v.k. 05047897
NL90 ABNA 0538 9817 68
Btw nr. NL009395301B01

Manege De Diamanthal
Hoogeveenseweg 38
7707 CH Balkbrug
0523 - 657595
www.diamanthal.nl© SPA, 2016.